என்னைத் தொட ஆயிரம் பேர் தவம் கிடக்க..நான் அஜீத்தை தொட ஏங்கினேன்..!!

2015 Thediko.com