கீர்த்தி சுரேஷ்-ற்கு போட்டியாக வந்த நடிகைக்கு அடித்த யோகம்..!!

2015 Thediko.com