தம்பியை ஆணுறை பயன்படுத்த சொல்லியிருக்கிறேன் - தனுஷ் பட நடிகை அருவருப்பு பேச்சு..!!

2015 Thediko.com