'ரெமோ'வுக்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் உதவியது எப்படி? வெளிவராத தகவல்..!!

2015 Thediko.com