நடிகர் சங்கத்தில் சரத்குமார் நீக்கிய விவகாரம் - விஷாலை திட்டி தீர்த்த வரலட்சுமி..!!

2015 Thediko.com