விஜய் சேதுபதிக்கு கல்யாணம் ஆனது எனக்கு வருத்தமாக உள்ளது - வெள்ளைக்காரிக்கு வந்த ஆசை

2015 Thediko.com