உள்ளாடை தெரியும்படியான மேலாடை அணிந்து கேவலமாக வந்த நடிகை சமந்தா..!!

2015 Thediko.com