ஏற்கனவே கொளுந்துவிட்டு எரிந்த நெருப்பில் எண்ணெய்யை ஊற்றிய அமலா பால்..!!

2015 Thediko.com