’’சிக்கன் சாப்பிட்டேன்... விஜய்கிட்ட சிக்கிட்டேன்!’’ - ‘தெறி’ பேபி சமந்தா..!!

2015 Thediko.com