”என் மனைவிக்குத் தெரிந்தால் என்னைக் கொலையே செய்து விடுவார் - பதறும் கெளதம்மேனன்..!!

2015 Thediko.com