தனது முதல் பாடலை ஒரு மணிநேரத்தில் பாடி முடித்த த்ரிஷா..!!

2015 Thediko.com