தெறி படத்தின் பிழைகள்: ஆனால் ஒரு பிளான் போட்டு தான் முன்னேறுகிறார்கள் போல தெரிகிறது..!!

2015 Thediko.com