“தெறி” 6 நாளில 100 கோடி வசூல் எண்டு எல்லா பத்திரிகையும் போடவேண்டும் கலைப்புலி தாணு அதிரடி விளம்பரம்..!!

2015 Thediko.com