பொது வெளியில் வைத்து நடிகருக்கு முத்தம் கொடுத்து கமலின் மகள் என்று நிருபித்த ஸ்ருதி..!!

2015 Thediko.com