ஸ்ருதிஹாசன் வீட்டில் புகுந்த மர்ம நபர் நடவடிக்கை எடுத்தே ஆக வேண்டும்- ஸ்ருதி கோபம்..!!

2015 Thediko.com