தெறி தோல்வி அடைந்திருந்தால் சினிமாவை விட்டு விலகியிருப்பேன் சமந்தா..!!

2015 Thediko.com