என் அப்பா திருந்திவிட்டார், தெறி படம் குறித்த ரசிகனின் உருக்கமான விமர்சனம்..!!

2015 Thediko.com