நயனுடன் தாறுமாறாக நடந்துகொண்ட நடிகர் சிம்பு சில ஆண்டுகளுக்குமுன் நடந்த பரபரப்பு சம்பவம்..!!

2015 Thediko.com