அஜித்தோடு நடிச்சிட்டா சினிமாவில் இருந்து விலகிடுவேன். சொல்வது யார் தெரியுமா????

2015 Thediko.com