அஜித்தின் அடுத்த பட சம்பளம் 40 கோடி.. விஜயக்கோ 25 கோடி…. வாயைப்பிளக்கும் கோலிவூட்..!!

2015 Thediko.com