அந்த காட்சி மட்டும் பயந்துக்கொண்டே நடித்தேன்- ரித்திகா சிங்..!!

2015 Thediko.com