எவ்வளவு ரிஸ்க் இருந்தாலும் நோ சொல்லாமல் தெறிக்கவிடும் விஜய் – அட்லி கூறுகிறார்..!!

2015 Thediko.com