சுனாமியின் போது சென்னையில் நடந்த கொடூர விபத்தின் இது வரை வெளி வராத வீடியோ..!!

2015 Thediko.com