தெறி படத்தை வாங்கிய பிரபல நிறுவனம்? தொடரும் குழப்பம்..!!

2015 Thediko.com