ஸ்ருதிஹாசன் கிண்டல், லட்சுமி மேனன் பதறி வெளியேறியது ஏன்??

2015 Thediko.com