இறந்த பின்னும் உயிர் வாழும் 7 மாதக் குழந்தையின் இதயத்துடிப்பைக் கேட்டு கதறி அழுத தாய்!!

2015 Thediko.com