சுருதியின் ஆபாசம் கமல் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க.. (வீடியோ)

2015 Thediko.com