பேஸ்புக் தளத்தில் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான Buttons இனி பயன்படுத்தலாம்.!!

2015 Thediko.com