அமலா பாலிடம் அசிங்கமாக நடந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்..!!

2015 Thediko.com