அஜித் படத்தில் தனுஷ் நடிப்பது உறுதியாகிவிட்டது- அவரே சொல்கிறார்..!!

2015 Thediko.com