அஜித் என்றால் எனக்கு இந்த நடிகர் தான் நியாபகத்திற்கு வருவார்- சொல்கிறார் ஸ்ருதிஹாசன்

2015 Thediko.com