ரஜினி, ராஜமௌலி ஆகியோருக்கு பத்ம விருதுகள் அறிவிப்பு..!

2015 Thediko.com