குஷ்புவிற்கு முத்தம் கொடுத்த சர்ச்சைக்கு சாமர்த்தியமாக பதில் கூறிய மாதவன்

2015 Thediko.com