காளி கோவிலில் ஷூ அணிந்ததாக ஷாருக்கான், சல்மான்கான் மீது வழக்கு..!!

2015 Thediko.com