தனது கன்றுக்குட்டியை கொன்ற பஸ்சை துரத்தி வழிமறிக்கும் பசு மாட்டின் பாசம்..!!

2015 Thediko.com