சிம்பு மன்னிப்பு கேட்க மறுப்பதும், மீடியாக்களில் நீலிக்கண்ணீர் வடிப்பதும் ஏன்???

2015 Thediko.com