ஒரே நாளில் 14 லட்சம் வசூல் தமிழ்சினிமா வரலாற்றில் வேதாளம் நிகழ்த்திய சாதனை..!!

2015 Thediko.com