சேதத்தை பார்வையிட்ட விஜயகாந்த் திடீர் ஆவேசம் கை ஓங்கியதால் பரபரப்பு..!!

2015 Thediko.com