அஜித்தின் வேதாளம் கத்தி, லிங்காவின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை முறியடித்தது..!!

2015 Thediko.com