ஆபரேஷன் முடிந்தது! நலமாக இருக்கிறார் அஜித்..!!

2015 Thediko.com