திருப்பதி கோவிலில் தல... உடைந்த காலுடன் வரிசையில் நின்ற அஜித் (வீடியோ)

2015 Thediko.com