சிம்புவிற்கும் ஐஸ்வா்யாக்கும் உள்ள தொடா்பு வாட்சப்பில் வெளிவந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது - Audio

2015 Thediko.com