வேதாளத்தில் நாயகி ஷ்ருதி ஹாசன் பாடிக் கலக்கியுள்ள பாடல்..!!

2015 Thediko.com