மெரினா பீச்சில் படபிடிப்பின் போது நடந்த ஒரு புது விதமான சம்பவம். நடிகைகள் மானமே போச்சு..!!

2015 Thediko.com