நடிகர் விஜய்யை பொது இடத்தில் வைத்து தாக்கிய ரசிகன். வெளியான MMS ஆல் அதிர்ச்சி.!!

2015 Thediko.com