ரஜினிக்கு பின்னர் இனி அஜித் தான் சொல்லப்படுவதற்கான காரணம் இதோ.!!!

2015 Thediko.com