தாக்குதலுக்கு பின் கமலுடன் ஒரே மேடையில் சிரித்து பேசிய சிவகார்த்திகேயன்..!!

2015 Thediko.com