புலி இசை வெளியீட்டு விழாவில் ஸ்ருதிஹாசனுக்கு நடந்த சோகம்...!!!

2015 Thediko.com